Cemal Paşa’nın Hatıralarına Göre 1. Dünya Savaşında Filistin Cephesi - Tarihi Havadis

Cemal Paşa’nın Hatıralarına Göre 1. Dünya Savaşında Filistin Cephesi

Cemal Paşa’nın Hatıralarına Göre 1. Dünya Savaşında Filistin Cephesi

Bu makalede, önce Cemal Paşa’nın kim olduğu üzerinde durulmuş, ardından “Cemal Paşa Hatırat”ı tanıtılmış ve daha sonra da “Cemal Paşa Hatıratı”na dayanılarak diğer belgelerle de karşılaştırılmak suretiyle Birinci Dünya Savasında Filistin Cephesi anlatılmıştır. A. Hayatı Cemal Paşa, 6 Mayıs 1972 yılında Midilli’de doğdu. Askeri eczacı Mehmet Necip Efendinin oğludur. Tam adı Ahmet Cemal’dir. Bir de Mersinli Cemal Paşa vardır. Onunla karıştırılmaması için kendisine “Büyük Cemal Paşa” da denilmiştir. 1890 yılında Kuleli Askeri İdadisini, 1893’te Mekteb-i Harbiye’yi bitirdikten sonra erkanı harp öğrenimine başladı. 1895 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak Harp akademisini bitirdi. Genel Kurmay 1. Şubedeki kısa süreli görevinden sonra 2. Orduya bağlı Kırklareli İstihkam İnşaat Şubesinde çalışmaya başladı. Ardından merkezi Selanik’te bulunan 3. orduda görev aldı. 1899 Yılında gizli bir örgüt olarak kurulan İttihat ve Terakki cemiyetinde yer aldı ve cemiyetin askeri örgütünü oluşturmakla görevlendirildi. 1905’te kurmay binbaşı rütbesine yükseldi. 1907’de Selanik’teki ordu müdürlüğü kurmay heyetine atandı 28 Temmuz 1908’de kurmay yarbay oldu. 6 Mayıs 1909’da İstanbul mutasarrıfı, Ağustos 1909’da Adana valisi oldu. 14 Ağustos 1911’de Bağdat valiliğine, 21 Eylül 1912’de Konya Redif komutan vekilliğine atandı. 6 Ekim 1912’de albay rütbesine yükseldi. 1913 Aralık ayından 1914 Şubat ayına kadar Nafia Nazırı (Bayındırlık Bakanı) olarak görev yaptı. Birinci Dünya Savaşına girildiği anda aynı zamanda Bahriye Nazırı idi. Mısır, İngilizlerin eline geçince 4. Ordu Komutanlığına atandı.