Ders notu - Tarihi Havadis

Ders notu


Alaaddin UCA vize
1.itilaf devletleri osmanlı devletiyle tbmm hükümetini ne zaman birlikte barış görüşmelerine
katılmaya davet etmiştir?
 28 Ekim 1922 tarihli notalarında
2.itilaf devletleri barış konferansına neden hem tbmm hükümetini hem de İstanbul hükümetini
birlikte davet etmiştir?
Görüş ayrılıklarından yararlanmak ve Türk tarafını güçsüzleştirmek
3.1 kasım 1922de saltanatın kaldırılması konusunun komisyonda görüşülmesi sırasında tarihi
konuşma yapan kişi kimdir?
M.kemal paşa
4.komisyonun hazırladığı saltanatla halifeliğin birbirinden ayrıldığını ve saltanatın kaldırıldığını
belirten iki maddelik yasa taslagında hükme bağlanan konular nelerdir?
Saltanat ve hilafet kurumlarının birbirinden ayrılması Osmanlı saltanatının istsnbulun işgal edildiği
16 mart 1920 gününden başlayarak sona erdiği
5.saltanatın kaldırılmasının gerçek nedenleri nelerdir?
 Osmanlı hanedanının çağın gerisinde kalması ve ömrünü tamamlaması  Monarsilerin yıkılması ve cumhuriyet yönetimlerinin kurulması  Bir ailenin iradesine dayalı yönetimlerin ulusal egemenlik anlayışına ters düşmesi  M.kemal pasanın amacının ulusal egemenliğe dayanan laik demokratik bir devlet kurmak
olması  Yönetimin tüm ulusa mal edilmeye calışılması
6.saltanatın kaldırılması kararı Vahdettine kim nerede tebliğ etmiştir?
Yıldız sarayında defet(bele)pasa
7.Osmanlı saltanatı yönetiminin son sadrazamı kimdir?
Ahmet tevfik (okday) bey
8.ingiltereye sığınma talebinde bulunan ve 16 kasım 1922 günü İngiliz komutanı harringtona
mektup yazan kişi kimdir ?
 Sultan vahdettin
9.vahdettinin tahta çıkışından sonra halife seçilen ve hanedanın en yaslı erkek evladı olan kişi
kimdir?
Abdülmecit
10.Abdülmecit hangi şartlarla halife tayin edilmiştir?
 Müslümanların halifesi sıfatından baska sıfat kullanmaması  Memnuniyetini halka bildirmesi  Vahdettinin davranışını kınaması  Tbmm anayasasının islamlığa en uygun idareyi getirdiğini bildirmesi


EmoticonEmoticon