Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun …ve Çanakkale (1 Geldiler, 2 Gördüler, 3 Döndüler) Romanında İngilizler - Tarihi Havadis

Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun …ve Çanakkale (1 Geldiler, 2 Gördüler, 3 Döndüler) Romanında İngilizler

Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun …ve Çanakkale (1 Geldiler, 2 Gördüler, 3 Döndüler) Romanında İngilizler
Günümüz Türk edebiyatının en önemli tarihî roman yazarlarından biri olan Mustafa Necati Sepetçioğlu, “Çanakkale İçinde Bir Dolu Testi” ismiyle yazdığı film senaryosunu daha sonra …ve Çanakkale başlığı ile üç cilt halinde romanlaştırmıştır. Yazarın söylediği üzere bu eser, “Dünkü Türkiye Dizisi” ile “Bugünkü Türkiye Dizisi” arasında bir köprüdür. Nehir roman da denilen serinin ilk cildi Geldiler, ikinci cildi Gördüler, üçüncü cildi ise Döndüler’dir. Sepetçioğlu’nun bu eseri Türk romanında Çanakkale Muharebelerinin müstakil olarak işlendiği ilk eser olması açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Yazarın eserin ön sözünde yer alan ifadeleri de bu bağlamdaki adımını ve çabasını anlatması açısından değerlidir: “…ve Çanakkale’den önce bizim dilimizde yazılmış böyle bir roman yoktu; şimdi, var. Bu bile benim için bir şereftir, önceliği olan öteki eserlerim gibi. Ayrıca …ve Çanakkale, tarihin alışılmış ders kitaplarından da değil. Bir milletin namusu olduğu için, Plevne’den sonra topraklarımızdaki en büyük direniştir; karşı geliştir, millet bütünlüğüyle bir savunmadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücü bu savaşlardan kaynaklanmaktadır.” (Sepetçioğlu, 2014a: 9) Mustafa Necati Sepetçioğlu, bu eserini kaleme alırken yakın çevresinin hatıralarından da yararlanmıştır: “Gerek senaryo türünde yazılırken gerek roman türüne aktarılırken …ve Çanakkale üçlemesi, rahmetli babamın Batum bozgunundan kalan hatıralarıyla, yine rahmetli kayınvalidemin Şam-Halep-Beyrut’tan kalma Cemal Paşa ordusunun çöküşünü söyleyen hatıralarından aldı özünü; hiçbir zaman unutmayacağım rahmetli dedemin Mekke ve Yemen’de yaşamış olduğu askerlik