On Baba Vanga’s Philosophy of Religion Kâhin Vanga’nın Din Felsefesi Üzerine - Tarihi Havadis

On Baba Vanga’s Philosophy of Religion Kâhin Vanga’nın Din Felsefesi Üzerine

On Baba Vanga’s Philosophy of Religion

Kâhin Vanga’nın Din Felsefesi Üzerine


özet
Baba Vanga, who probably occupies atop in all of the history of Bulgaria among the significant people list, was born on January 31st 1911 in the town of Strumitsa, situated today in Macedonia then part of the Ottoman soils. Vanga, normal as a baby and a beautiful girl, was blinded as a result of an event that happened to be a turning point in her life. Through the passage of time, she gains paranormal forces and succeeds in becoming a World phenomenon in time as a result of her prophetic characters. She was visited by the Nazi leader Adolf Hitler in person during WW II and also consulted by the Russian KGB in some matters. Vanga passed away in 1996, aged 84.
The study comprises of an introduction and four sections. In introduction, having set out the limits of the subject and of its importance, the existing resources have been evaluated. In the first section, Baba Vanga’s life; in the second, her conception of God; in the third, her evaluations of life after death and in the fourth, her approach to the problem of evil have been examined. The essay ends with a brief summary of the findings.
girişTarihi-i Havadis, Tarihi Havadis,

İNGİLİZCE ÖZET
TARİHİ HAVADİS

TÜRKÇE ÖZET
TARİHİ HAVADİS

GİRİŞ


Daha çok Doğu Avrupa ve Rusya’da olmak üzere, bir dünya fenomeni olan Vanga, Türkiye’de çok az tanınmaktadır. Az tanınmasının sonucu da hakkında yazılan akademik bir çalışmanın olmamasıdır. Ülkemizde onun hakkında sadece gerçekleşmiş ya da gerçekleşecek olan ile ilgili birkaç kehanet, kısa bir hayat bilgisi ve akademik olmayan bir kitap dışında hemen hemen hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Bu yüzden Vanga’nın hayatı ve din felsefesi hakkında düşüncelerini incelemenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Biz Vanga’nın kâhinlikle ilgili tarafını değil, daha çok din felsefesi ile ilgili tarafını incelemeye çalıştık. Bunu yaparken de Bulgarca, Rusça, İngilizce ve Türkçe kaynakları taradık. Ancak çalışmamızda, bu taramadan sonra tespit ettiğimiz ana kaynakları kullanmış olduk. Farklı dillerdeki kaynakları genel olarak değerlendirecek olursak, Rusça olarak oldukça fazla kaynak olduğu gözden kaçmamakla beraber, genelde sanal ortamda olan kaynaklar daha çok onun kâhinlik özelliğiyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla olmayan İngilizce kaynakların da aynı özellikte olduğu söylenebilir. Türkçe kaynaklara gelecek olursak, sanal olarak Vanga ile ilgili birçok haber bulunsa da kayda değer bir kaynak yok denebilir. Kitap olarak ise tek kaynak Renan Seçkin’in hazırladığı Kâhin Vanga kitabıdır. Bu kitabı araştırdığımızda ise, hayatına dair kısmının Bulgarca ana kaynaklardan birebir tercüme olduğunu tespit ettik. Diğer bölümlerdeki alıntılar da aynı tarzda olmakla beraber burada alıntılar arasında yazarın kendi yorumlarına da rastlanmaktadır. Biz, Bulgarca ana kaynakları kullanıp zaman zaman Renan Seçkin’in tercümesinden faydalandık.bir röportaj şeklinde olup kaynaklar arasında önemli bir yere sahiptir. Bir başka önemli kaynak ise, Vanga’nın gelini olan Dr. Zdravka Metodieva’nın ВАНГА Каквато я Познавах (Vanga Kakvato ya Poznavah) – Vanga Tanıdığım Gibi eseridir. Felsefi açıdan belki de en önemli kaynaklardan biri de Kilise görüşlerini barındıran ve akademik bir çalışma olan ОТЗВУКЪТ (Otzvukıt) - Yansıma adlı kitaptır. Akademisyen bir rahip olan Visarion, bu çalışmasıyla Bulgaristan’da büyük yankı uyandırmıştır. Kilisenin görüşlerini bu eserde anlatılanlarla yorumlamaya çalışacağız. 1. Hayatı Vangelia Pandeva Gushterova (Vanga) 31 Ocak 1911’de bugünkü Makedonya sınırları içerisindeki, o tarihte Osmanlı toprağı olan Strumitsa kasabasında doğdu. Bugün hala bölgede 5000 Müslüman – Türk ve Roman nüfus varlığını sürdürmektedir.4 Babası Pande Surçev genç yaşlarındayken, o dönem Osmanlılara karşı savaşmak için kurulan çetelere katılmıştır. Çok geçmeden yakalanır ve müebbet alarak Yedi Kule hapishanesine gönderilir. Çıkma ümidi kalmadığı o dönemde, 1908 yılında İttihat ve Terakki tarafından serbest bırakılmıştır. Pande doğduğu köy olan Novo Selo’ya (Yeniköy) vardığında orada kimseyi bulamamıştır. Günlerce dolaşmış ve bir gün kulağına çok makul bir haber gelmiştir: Strumitsa Belediyesi, göçen Türklerden kalan evleri ve toprakları dağıtmaktadır. Pande şehrin kenarında küçük bahçeli eski bir ev alabilmiştir. Sonra birazcık toprak da alır ve ilk önce tek başına daha sonra da âşık olduğu ve evlendiği eşi Paraskeva ile beraber çalışmaya başlar.5 Vanga’nın doğum tarihi de hayatındaki birçok şey gibi gizemlidir. Akrabalarının gösterdiği tarih 31 Ocak’tır, Vanga Vakfı6 ise resmi evraklarına dayanarak doğum tarihini 3 Ekim olarak göstermektedir. Bazı yerlerde doğum yılı 1913 olarak gösteriliyorsa da dayandıkları bir kaynak yoktur. Neyse ki, iki taraf da doğum yılını 1911 olarak göstermektedir.7EmoticonEmoticon