Tarihi Havadis ADOLF HİTLER’İN KORKU ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA KAMU SPOTU REKLAMLARINDA KULLANIMI - Tarihi Havadis

Tarihi Havadis ADOLF HİTLER’İN KORKU ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA KAMU SPOTU REKLAMLARINDA KULLANIMI

ADOLF HİTLER’İN KORKU ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA KAMU SPOTU REKLAMLARINDA KULLANIMI Tarihi Havadis
Tarihi Havadis

Tarihi Havadis
Kamu spotu reklamları başta sağlık unsuru olmak üzere pek çok konuda gelecek tehlikelere karşı kitleleri uyarmaktadır. Bunun yanında kamu spotu reklamları kitlelerin bu tehlikelere karşı gerekli önlemleri almalarını istemektedir (Ruiter, vd., 2001:613). Bu açıdan, kamu spotu reklamları, tüketici odaklı pazarlama reklamları veya seçmen odaklı siyasal reklamlar gibi kitleleri istedikleri yöne çekebilmek için ikna yöntemini kullanmaktadır. Bu süreçte, kamu spotu reklamları kitleleri ikna edebilmek için değişik mesaj stratejilerini kullanmaktadır. Bu mesaj stratejilerinin başında da korku öğesinin kullanıldığı korku çekiciliği gelmektedir. Nitekim iletişim boyutunda düşünüldüğünde korku kavramı ikna ile birlikte ilişkilendirilmektedir (Dillard ve Anderson, 2004:909). Korku çekiciliğinde, mesajlar yoluyla insanlara istenildiği gibi hareket edilmesi gerektiği, aksi taktirde başlarına olumsuz sonuçlar gelebileceğini vurgulamaktadır. Böylece kitleler istenilen şekilde ikna edilmeye çalışılmaktadır. Kamu spotu reklamları korku çekiciliğini kitleleri ikna etmek için kullanırken, geniş kitlelerce korku unsuru oluşturacak öğelere ağırlık vermektedir. Bu öğeler içerisinde, doğal afetler, savaşlar ve hatta vahşi hayvanlar ön plana çıkabilmektedir. Bunun yanında uluslararası alanda pek çok ülkede olumsuz üne sahip Nazi Almanyası Devlet Başkanı Adolf Hitler, Faşist İtalya Lideri Benito Mussolini, Eski Irak Lideri Saddam Hüseyin ve Eski Libya Lideri Muammer Kaddafi gibi otoriter liderler de korku çekiciliği bağlamında kamu spotu reklamlarında yer almaktadır. Özellikle bu liderler içerisinde kamu spotlarında Nazi Almanyası Devlet Başkanı Adolf Hitler korku çekiciliği bağlamında sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Adolf Hitler’i konu alan reklamların, Hitler’in 30 Ocak 1933 yılında Almanya’da iktidara gelmesinden itibaren ortaya çıktığı görülmektedir. Bu reklamlar Hitler’in öldüğü tarih olan 1945 yılına dek ağırlıklı olarak Nazizm ve Hitler karşıtı siyasal içerikli reklamlardan meydana gelmektedir. 1945 yılından itibaren, başta Avrupa’da olmak üzere dünyanın pek çok bölgesindeki siyasal reklamlarda, siyasi partiler rakiplerine karşı bir korku unsuru oluşturmak için Hitler’i siyasal reklamlarda kullanmışlardır. Bu reklamlarda, siyasi partiler Hitler öğesi kullanarak seçmenleri korku çekiciliği bağlamında ikna etmeye çalışmıştır. Böylece oluşturulan korkutucu Hitler imajı yardımıyla kitleler istenilen yöne çekilmek istenmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde ise kamu spotu reklamları da Hitler’i korku çekiciliği unsuru olarak sık sık kullanmaya başlamıştır. Bu reklamlarda Hitler, hastalık yayan bir mikrop, insanların ölümüne yol açan bir trafik canavarı veya küçük çocukların ölümüne neden olabilecek ölümcül bir oyuncak ayı şeklinde kitlelere sunulabilmektedir. Kapsamlı bir literatür taraması yapıldığında, Türkiye’de korku çekiciliği kavramını reklamlarda inceleyen sınırlı çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Akademik olarak incelenen reklamlarda ekseriyetle sağlık reklamları ve siyasal reklamlardan meydana gelmektedir. Korku çekiciliği bağlamında Türkiye’de yapılan çalışmalar incelediğinde Balcı’nın (2007), Türkiye’deki 1995, 1999 ve 2002 Genel Seçimleri’nde siyasal partilerin negatif kampanyalarında korku çekiciliğini kullanma sıklıkları ve biçimlerini incelediği çalışması ön plana çıkmaktadır. Çalışma kapsamında Balcı, dönemin etkin yedi siyasi partisi (ANAP, CHP, DYP, DSP, RP, FP ve MHP) üzerinden incelemede bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgular çerçevesinde, korku çekiciliği mesaj stratejisinin siyasi partilerin reklam kampanyalarında çok fazla tercih edilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Fırat’ın yaptığı bir diğer çalışmada da (2013), korkunun bir pazarlama aracı olarak nasıl kullanıldığını ve işletmelerin korku mesajları ile tüketicilerin algısı arasında uyumu ortaya koymaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, temizlik sektöründe, özellikle de dış yüzey temizlik sektöründe faaliyet gösteren işletme reklamları hazırlanırken, hedef kitlelerinde endişe yaratan bir uyarıcı kullanarak ve daha sonrasında b

Tarihi Havadis


Tarihi Havadis


Tarihi Havadis


EmoticonEmoticon