Tarihi Havadis İNGİLİZLERİN FİLİSTİN POLİTİKASI VE FİLİSTİN MANDASI - Tarihi Havadis

Tarihi Havadis İNGİLİZLERİN FİLİSTİN POLİTİKASI VE FİLİSTİN MANDASI

İNGİLİZLERİN FİLİSTİN POLİTİKASI VE FİLİSTİN MANDASI tarihi Havadis


İngiltere’nin, Osmanlı Devleti’nin geleceği ile ilgili düşüncelerini oluşturma görevi; Birinci Dünya Savaşı sırasında dışişleri bakanlığında müsteşar yardımcısı Sir Mauricio Bunsen başkanlığındaki bir komisyona verilir. Bunsen raporunu 30 Haziran 1915’te bakanlığa arz eder. Bu çerçeve içinde Bunsen Komisyonu’nun sunduğu her teklifte Filistin’in ve Kudüs'ün özel statüsü dolayısıyla tarafsız ve uluslararası bir yapıya kavuşturulacağı öngörülür. Bunsen raporu bir süre İngiltere'nin Ortadoğu ile ilgili Osmanlı Devletine karşı takip ettiği politikasının ana hatlarını oluşturur. Ancak; İngiltere için önemli olan Ortadoğu'nun ileride alacağı şekildir. İngiltere bu konu ile ilgili müttefikleri ile müzakereler yapar. Bu amaçla Birinci Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Fransız ve Ruslarla bir seri gizli görüşme sonucunda Sykes-Picot Antlaşması yapılmıştır. Aralarında oluşturdukları Ortadoğu’nun taksimi haritasında tarafların “kahverengi bölge” diye adlandırdıkları Filistin, harpten sonra Avrupa denetiminde özel bir uluslararası rejime kavuşturulacaktır. Filistin’e böylesi bir statü düşünülmesinin sebebi, İtilaf Devletleri arasındaki anlaşmazlıktır. Fransa, Filistin'in Suriye'ye dâhil edilmesini ve tabii ki kendi nüfuz sahasına bırakılmasını talep etti; İngiltere buna karşı çıkmış, Irak'a ve Akdeniz’e bir kapı gerektiğini savunmuştu. Rusya, bölgede Ortodoksluk hamisi olarak Filistin'den dışlanmak istemiyordu. Bu sebeplerle çok ortaklı uluslararası bir rejim çerçevesinde anlaşmaya varıldı.

TARİHİ HAVADİS