Türkistan Tarihine Dair Bir Litaratür Taraması: The Levant Herald Gazetesi,A Literature Review on History of Turkestan: The Levant Herald - Tarihi Havadis

Türkistan Tarihine Dair Bir Litaratür Taraması: The Levant Herald Gazetesi,A Literature Review on History of Turkestan: The Levant Herald

Türkistan Tarihine Dair Bir Litaratür Taraması: The Levant Herald Gazetesi,A Literature Review on History of Turkestan: The Levant Herald 

Tarihi-i Havadis, Tarihi Havadis,

İNGİLİZCE ÖZET
TARİHİ HAVADİS
The period 1859-1878 was the period where the Russians and British had the most intense competition in Turkistan and Central Asia. Many articles were published in the Levant Herald newspaper in these years, especially since the Russians were a period spreading in the Turkistan region and the British were uncomfortably watching the Russian expansionism policy. Levant Herald is a newspaper that reflects British policy. The newspaper, first published in English, continued to publish in English since 1859. The newspaper published in Istanbul on a weekly basis contained detailed articles on the events of that period. Our studying include the chapters of this newspaper between 1859-1860, 1865-1878 years. The aim of the work is to create an index of the articles published about the politics of the Russians on Turkestan.


TÜRKÇE ÖZET
TARİHİ HAVADİS

1859-1878 arası Rusya ve İngiltere’nin Türkistan ve Orta Asya üzerinde en yoğun rekabet yaşadıkları dönemlerden biridir. Bu yıllar özellikle Rusların Türkistan coğrafyasında yayıldıkları bir dönem olması ve İngilizlerin de Rusların yayılmacılık politikasını tedirginlikle izlemeleri dolayısıyla bu konular üzerine The Levant Herald Gazetesi’nde Rusların Türkistan politikalarına dair çok sayıda makale yayınlanmıştır. The Levant Herald Gazetesi İngiliz politikasını yansıtan bir gazetedir. İlk olarak Fransızca ve İngilizce olarak yayımlanmaya başlayan gazete 1859 yılından itibaren İngilizce olarak yayım hayatına devam etmiştir. İstanbul’da haftalık olarak yayımlanan bu gazetede dönemin olayları ile ilgili ayrıntılı makaleler yer almaktadır. Gazetenin çalışmamıza konu olan kısmı 1859-1860, 1865-1878 yılları arasını kapsamaktadır. Çalışmanın amacı gazetenin Rusların Türkistan politikası üzerine izlediği siyaset hakkında yayınlanan makalelerin, değerlendirme ve indeksini oluşturmaktır.EmoticonEmoticon